Een virtuele wereld als ontmoetingsplaats

Thuiswerk wordt steeds belangrijker, ook verplaatsen we ons steeds minder. Dat spaart tijd uit én het is duurzaam. Klassieke virtuele ruimtes bieden al deels een oplossing voor interactie tussen medewerkers, maar de mogelijkheden zijn nog beperkt.

No Teams or Zoom required

Beeld je een virtuele co-working space in waar je spontaan met collega’s kan praten. No Teams or Zoom required! Virtuele ruimtes die er exact hetzelfde uitzien als in de realiteit en van waaruit je zelfs de lichten in het échte gebouw kan aan- en uitdoen!

Hybridisatie voor investeerders & ontwikkelaars

De ultieme sales tool

Een klassiek bouwplan spreekt weinig tot de verbeelding. Een virtuele kopie verkennen, zorgt voor veel vertrouwen in een project. Hybridisatie maakt gebouwen snel tastbaar: nog voor het effectief gebouwd is, kan je er al in rondlopen en de look and feel ervaren.

Verhoogde gebruikscapaciteit

Door een ruimte zowel in de realiteit als virtueel aan te bieden, kan je meer mensen samenbrengen en wordt connecteren gemakkelijker. De capaciteit wordt effectief verhoogd dankzij een nieuwe keuze: reëel of digitaal.

Flexibel ontwerpen

Dankzij een hybride ontwerp kunnen bouwteams beter anticiperen op bouwtechnische problemen en toekomstig gebruiksgemak. De indeling van een gebouw wordt concreet gemaakt en kan onmiddellijk real-time aangepast worden.

Verhoogde gebruikscapaciteit

Het BIM-plan blijft waardevol en nuttig ook na de bouw van een pand. Wij operationaliseren het plan tot een volwaardige digital clone waarin virtueel geleefd en gewerkt kan worden. Een echte interface op het gebouw dus, die voor het beheer onbetaalbaar is.

Hybridisatie voor bouwteams

Duidelijke communicatie

Iedereen kan alle ruimtes virtueel verkennen. Samen het gebouw bekijken en real-time aanpassingen maken. Communicatie over gebruiksgemak en esthetiek wordt visueel gefaciliteerd.

Makkelijk aanpassen ontwerpen

Dankzij een hybride ontwerp kunnen bouwteams beter anticiperen op bouwtechnische problemen én toekomstig gebruiksgemak. De indeling van een gebouw wordt concreet en kan direct real-time aangepast worden.

Snelle klantfeedback

Hybridisatie van een ontwerp maakt het eindresultaat sneller tastbaar. Er kan veel eenvoudiger worden overlegd en bijgestuurd.

Maak een afspraak

Elk project is uniek. LAMMP richt zich volledig op uw specifieke noden en verwachtingen. Via intensieve workshops, brainstormsessies en interviews ontdekken we wat voor u belangrijk is en hoe we toegevoegde waarde kunnen bieden.