Customer Experience Center

  • Eén aanspreekpunt als schakel tussen beheer en gebruikers
  • Onze helpdesk behandelt alle aanvragen en zet in op 100% klanttevredenheid.
  • Nauwgezette opvolging van service-overeenkomsten (SLA & KPI).

Zorgeloze administratie, volledig digitaal

Kostenefficiënt

Een sterke kostenefficiënte aanpak. We zorgen voor verhoogde financiële transparantie, budgetcontrole en de boekhoudkundige procesevaluatie.

Juridisch in orde

Probleemloos voldoen aan alle wet- en regelgeving. Met een verstaanbare aanpak en volledige transparantie geven we de hele administratie altijd objectief weer.

Een duidelijke stand van zaken

Zo zijn services altijd perfect afgestemd op gebruikersverwachtingen en worden de capaciteiten van gebouwen altijd ten volle benut.

  • Real-time dashboards: om gebruik en verbruik te monitoren en optimaliseren.
  • Proactieve, gestandaardiseerde rapportering op regelmatige basis.
  • Een volledig transparante operationele, administratieve en financiële administratie.
  • Initiatieven om de mogelijkheden van het gebouw (voor gebruikers én beheerders) te verbeteren.

Perfect hospitality

Omdat beleving telt.

  • Een continue feedback systeem: zodat alle services altijd voldoen aan de veranderende noden en wensen van de gebouwgebruikers.
  • Create community: breng gebruikers samen door slimme technologie.
  • Mens en omgeving staan centraal. We brengen graag iedereen samen en maken samenwerking met lokale handelaars makkelijk.

Maak een afspraak

Elk project is uniek. LAMMP richt zich volledig op uw specifieke noden en verwachtingen. Via intensieve workshops, brainstormsessies en interviews ontdekken we wat voor u belangrijk is en hoe we toegevoegde waarde kunnen bieden.